Batıanadolu

Batıanadolu okulları olarak; öğrencilerimize iki çeşit burs imkanı sunmaktayız:

1- Akademik başarı bursu
2- Yetenek bursu

 

AKADEMİK BAŞARI BURSU: Kurumumuzun yapmış olduğu bursluluk sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere ve ortaokul başarı puanları 90 ve üzeri olan öğrencilere belirli oranda verilen burstur.

YETENEK BURSU: Yurt içi ve yurt dışında spor alanında ve sanat alanında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere belirli oranlarda verilen burstur.

.. Devamı

Eğitim-öğretim dönemi süresince verilen ve öğrenci mezun olduktan ve işe başladıktan sonra faizsiz olarak taksitlerle geri ödemesi koşuluyla sunulan imkandır.
Okul başarısı, başarı derecesi, sanat alanındaki faaliyetleri, lisanslı sporcular başarıları nispetinde eğitim vakfımız tarafından kredilendirilebilmektedir. Veli ve öğrenci ile görüşüldükten sonra okulumuz komisyonu tarafından kredi miktarı belirlenmektedir.

.. Devamı

Tarafınızdan öndenecek net ücret; öğrencinin seçeceği bölüme, başarı ve yetenek durumuna göre karşılıklı görüşmede belirlenecektir.

.. Devamı

BİLİM: Geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştirmek üzere, çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürmektedir. BASEK, güçlü akademik ve teknolojik alt yapısı ile, aklın ve bilimin ışığında araştırmacı, yenilikçi, üretken bir nesil yetiştiriyor.

TEKNİK: İçinde bulunduğumuz yüzyıl baş döndürücü değişim ve gelişim sürecinde, iyi planlanmış mesleki ve teknik eğitim sistemi ile insan sermayesini etkin ve verimli kullanan ülkelerin yüzyılı olacaktır. BASEK bu gerçekten hareketle, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm gelişmeleri izleyen, inceleyen ve ilk uygulayan kurumdur.

MESLEK: Ülkemizin dünya ekonomileri ile bütünleşmesi ve AB’ye katılım hedefleri çerçevesinde daha nitelikli ve daha donanımlı işgücü yetiştirmenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, nitelikli işgücü yetiştiren mekanizmalarını tüm gücüyle çalıştırmaktadır.

SPOR: sporun çeşitli dallarında uluslar ve uluslararası başarılara imza atmış gençlerimizi kulüp ve burs olanaklarıyla destekliyor, Türk sporunun gelişmesine katkı veriyoruz.

SANAT: BASEK olarak; tüm sanatsal çalışmalara ve bu çalışmalarıyla kendini kanıtlamış gençlerimize burs desteği vererek evrensel boyutlarda gelişimlerine ve Türk sanatına katma değer sağlamalarına olanak veriyoruz.

.. Devamı