Batıanadolu

Kampüsümüzde halı sahalar, yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş parkurları vardır. Konferans salonu,  jimnastik salonu ve geniş bir kantin mevcuttur.

.. Devamı

Spor, müzik, tiyatro, halk oyunları, tarım vb. kulüpler vardır.

.. Devamı

Anadolu ve Fen Lisemizde haftada 44 saatlik bir program uygulanmaktadır. Ayrıca hafta sonu kurs ve etüt programlarıyla öğrencilerimiz desteklenmektedir. Hafta içi birebir etüt etüt programı da ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için belli bir rotasyon dahilinde uygulanmaktadır.

Anadolu Lisemizde 11. Sınıftan itibaren sayısal, eşit ağırlık, sosyal ve dil bölümleri açılmaktadır.

Her iki lisemizde de üniversiteye hazırlık programlarıyla TYT – AYT’ye yönelik takviye programlarımız vardır. Yıl içinde deneme ve tarama sınavlarıyla öğrencilerimizin düzeyleri kontrol edilmekte ve gerekli takviyeler yapılmaktadır.

.. Devamı

Anadolu ve Fen Liselerimizde İngilizce ve Almanca olmak üzere iki ayrı yabancı dil eğitimi verilmektedir.

.. Devamı

Müzik, spor, tiyaro, bilim ve teknoloji, halk oyunları vb. kulüpler vardır.

Bu ve benzeri konularla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen okul yöneticileriyle görüşünüz.

.. Devamı

Drama, halk oyunları, müzik, basketbol, voleybol, masa tenisi, doğa ve çevre, resim vb. kulüpler vardır.

.. Devamı

Haftada 40 saatlik bir program uygulanmaktadır. Temel zorunlu derslerde ihtiyaca göre hafta sonu etüt programı ile ihtiyaç duyan öğrencilerimiz desteklenmektedir.

.. Devamı

Tüm sınıflarda İngilizce ve Rusça eğitimine 5. Sınıftan itibaren Almanca da eklenmiştir.

.. Devamı

Tüm sınıflarda sınıf öğretmenin temel dersleri yürüttüğü ve matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil, resim, müzik, beden eğitimi, drama gibi derslerin branş öğretmenlerince yürütüldüğü bir program uygulanmaktadır

.. Devamı

Tüm sınıflarda İngilizce ve Rusça olmak üzere iki ayrı yabancı dil eğitimi verilmektedir.

.. Devamı

Anaokulumuz’a 36 ay’ı dolduran çocuklarımız kaydolabilir.

.. Devamı

Sabah ve ikindi saatlerinde kahvaltı; öğle saatinde yemek verilmektedir.

.. Devamı

36-48 ay arası çocuklarımız için öğleden sonra bir saat uyku planlanmaktadır.

.. Devamı

Anaokulu öğrencilerimize İngilizce ve Rusça olmak üzere iki ayrı yabancı dilde farkındalık eğitimi verilmektedir.

.. Devamı

Anaokulumuzda temel eğitime hazırlık amaçlı, motor gelişimini tamamlayıcı, el ve vücut fonksiyonlarını kuvvetlendirici, algı düzeylerini geliştirici; görsel, işitsel, kinestetik uygulamalar temel olmak üzere, sosyal yönlerini kuvvetlendirici, paylaşmayı özendiren çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca vücut temizliği - öz bakım ve bilinçli beslenme alışkanlıkları kazandırılmaktadır. Müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi dersleriyle bu çalışmalar desteklenmektedir.

.. Devamı

Batıanadolu okulları olarak; öğrencilerimize iki çeşit burs imkanı sunmaktayız:

1- Akademik başarı bursu
2- Yetenek bursu

 

AKADEMİK BAŞARI BURSU: Kurumumuzun yapmış olduğu bursluluk sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere ve ortaokul başarı puanları 90 ve üzeri olan öğrencilere belirli oranda verilen burstur.

YETENEK BURSU: Yurt içi ve yurt dışında spor alanında ve sanat alanında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere belirli oranlarda verilen burstur.

.. Devamı

Eğitim-öğretim dönemi süresince verilen ve öğrenci mezun olduktan ve işe başladıktan sonra faizsiz olarak taksitlerle geri ödemesi koşuluyla sunulan imkandır.
Okul başarısı, başarı derecesi, sanat alanındaki faaliyetleri, lisanslı sporcular başarıları nispetinde eğitim vakfımız tarafından kredilendirilebilmektedir. Veli ve öğrenci ile görüşüldükten sonra okulumuz komisyonu tarafından kredi miktarı belirlenmektedir.

.. Devamı

Tarafınızdan öndenecek net ücret; öğrencinin seçeceği bölüme, başarı ve yetenek durumuna göre karşılıklı görüşmede belirlenecektir.

.. Devamı

BİLİM: Geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştirmek üzere, çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürmektedir. BASEK, güçlü akademik ve teknolojik alt yapısı ile, aklın ve bilimin ışığında araştırmacı, yenilikçi, üretken bir nesil yetiştiriyor.

TEKNİK: İçinde bulunduğumuz yüzyıl baş döndürücü değişim ve gelişim sürecinde, iyi planlanmış mesleki ve teknik eğitim sistemi ile insan sermayesini etkin ve verimli kullanan ülkelerin yüzyılı olacaktır. BASEK bu gerçekten hareketle, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm gelişmeleri izleyen, inceleyen ve ilk uygulayan kurumdur.

MESLEK: Ülkemizin dünya ekonomileri ile bütünleşmesi ve AB’ye katılım hedefleri çerçevesinde daha nitelikli ve daha donanımlı işgücü yetiştirmenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, nitelikli işgücü yetiştiren mekanizmalarını tüm gücüyle çalıştırmaktadır.

SPOR: sporun çeşitli dallarında uluslar ve uluslararası başarılara imza atmış gençlerimizi kulüp ve burs olanaklarıyla destekliyor, Türk sporunun gelişmesine katkı veriyoruz.

SANAT: BASEK olarak; tüm sanatsal çalışmalara ve bu çalışmalarıyla kendini kanıtlamış gençlerimize burs desteği vererek evrensel boyutlarda gelişimlerine ve Türk sanatına katma değer sağlamalarına olanak veriyoruz.

.. Devamı