Batıanadolu

Aydınlatma Metni

İŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu :
EGEBEM ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
TURİZM TIBBİ  MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bayraklı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak No:2 /Z1 Bayraklı- İzmirBu kapsamda, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizleri aydınlatmak istiyoruz.‘EGEBEM ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TIBBİ MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’’OKUL BİRİMİ ‘’ bundan sonra’’KOLEJ’’olarak anılacaktır; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ’’KOLEJ’’ olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil ’’KOLEJ’’imiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. ’’KOLEJ’’imiz ile Kişisel Verilerin Korunması kanununun 10. maddesi uyarınca; , öğrenci, öğretmen, veli,  ziyaretçiler, okul yöneticileri ve çalışanlarımız, çalışan adayı, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş/çözüm ortakları, şirket hissedarları, çalışan adayları, stajyerler, irtibatlı olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: 

Kişisel verileriniz, ’’KOLEJ’’imiz tarafından sağlanan hizmet ve ’’KOLEJ’’ in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ’’KOLEJ’’ in birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. ‘’KOLEJ’’imizinsunduğu  hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 Ayrıca, ’’KOLEJ’’imizinhizmetlerini kullanmak amacıyla veya internet sayfamızı kullandığınızda, ’’KOLEJ’’imizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ’’KOLEJ’’imizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Burs faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası.
 • Çalışanlar - öğretmenler için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • ’’KOLEJ’’ içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ücret yönetimi,
 • Çalışanların - öğretmenlerin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,
 • Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlar-öğretmenler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Danışmanlık şirketi ile ilgili işlerin takibi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • ’’KOLEJ’’in demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini
 • İletişim alanında ’’KOLEJ’’imiz  ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.
 • ’’KOLEJ’’imizin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,
 • ’’KOLEJ’’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, ’’KOLEJ’’imize kaydınızın sağlanması ve devamı, Milli Eğitim Kanunu ve Özel Okullar  Kanunu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim ile ilgili mevzuatlar ve ’’KOLEJ’’imizin iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik eğitim ve idari işlemlerin yapılması,
 • ’’KOLEJ’’ öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.
 • ’’KOLEJ’’imiztarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınızı anlayarak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek,
 • ’’KOLEJ’’imizin,  ve ’’KOLEJ’’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ’’KOLEJ’’imiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ’’KOLEJ’’imize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme / şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
 • ’’KOLEJ’’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • ’’KOLEJ’’imizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun aşağıda açıkça bildirilen 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şekilde işlenmektedir.

Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, Kolej faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz (T.C. kimlik / yabancı kimlik numarası, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport, yabancı kimlik belgesi, sürücü belgesi üzerinde yer alan kimlik bilgileri, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri)
 • İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, elektronik posta adresiniz)
 • Özlük Bilgileri (Çalışanlar, stajyerler bakımından doldurulan sözleşmeler üzerindeki kişisel bilgiler, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, sosyal güvenlik sicil numarası bilgisi, genel sağlık sigortası, özel sağlık sigorta bilgileri, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, aile durum bildirgesi üzerinde yazılı kimlik bilgileri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, meslek ve iş kazası bilgileri, referans bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, anket bilgileri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan kişisel bilgiler, askerlik bilgisi, personel devam kontrol sistemi, ilgili birimlere giriş çıkış işlemlerinin sağlanması amacıyla personel kartları vasıtasıyla alınan kişisel bilgiler, iş başvuru formunda yer alan bilgiler,)
 • Finans Bilgileri (Faturalandırma ve ödeme bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, finansal ödeme kapsamında özel sigorta bilgileri, poliçe bilgileri, Genel Sağlık Sigortası bilgileri, SGK ve Sağlık Bakanlığına yapılacak bildirimler kapsamında alınan finansal bilgiler, maaş bordrosu, masraf avans bilgileri, vergi kimlik numarası, vergi dairesi bilgisi, fatura, sevk irsaliyeleri, imza sirküleri, teslim tesellüm belgeleri üzerinde yer alan kişisel bilgiler, üçüncü kişiler ile yapılan sözleşme eklerinde yer alan bilgiler)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (İlgili kişiler ile olan hukuki irtibat ve sunulan hizmetler, hukuki uyuşmazlıklar kapsamında mahkemeler, savcılıklar, arabulucular, hakem heyetleri, adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler,
 • Mesleki deneyim bilgileri (Eğitim durum bilgisi, okul, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, staj, seminer, kullanılan donanım, yazılım, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, eski iş yeri, kurum bilgisi, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler, uzmanlık, unvan, görev bilgileri),
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar ( Okul faaliyetleri kapsamında düzenlenen sağlık raporları, belgeler üzerinde yer alan fotoğraflarınız, randevu oluşturulması, şirketle iletişim sağlanması ve talep şikayet süreçlerinin takibi sırasında, iş başvuru formları, elektronik ve fiziki ortamlarda doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, tanıtım, bilgilendirme amacıyla Kolej internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya yazılı ve görsel medyada, üçüncü taraf sosyal medya mecralarında paylaşılan fotoğraflarınız, videolar/kamera kayıtlarındakigörüntüleriniz)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Görüntü alan kamera kayıt bilgileriniz, tutulan formlardaki bilgiler,),
 • Talep ve Şikayet Bilgisi (İlgili kişilerin, elektronik ve fiziki ortamlardan toplanan bilgiler ve kayıtlar, internet ve sosyal medya, online kanalları üzerinden gelen talep ve şikayetleri ile ilgili değerlendirme, yönetim sürecine dair bilgiler)
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine Dair Bilgiler (Sabıka kaydı, hükümlülük, mahkumiyet bilgisi, adli durum bilgileri),
 • SağlıkBilgileri


2.  SÜRE

Şirket, kişisel verilerinizi 10 ( on ) yıl saklamaktadır. Fiziksel mekan güvenliği bilgileri 6 ( altı  ) 3 olacak aysüreyle saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

 

MADDE 5- Kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

MADDE 6- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; bu dokümanın 1. maddesinde sıralanan amaçlarla, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak,

 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; ‘’KOLEJ’’ tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Özel Okullar birliğine, ‘’KOLEJ’’ yetkilileri ve mütevelli heyet üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuyla, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız Kurum ve kuruluşlarla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.
 • ’’KOLEJ’’mizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/finansman ortağı olunan yurtiçi kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya dakuruluşlara,
 • ’’KOLEJ’’mizin bağlı şirketleri, hissedarlarına,
 • Yetkili kurum vekuruluşlara,

 

sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurtiçine aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ’’KOLEJ’’imiz tarafından değişik yollardan ’’KOLEJ’’ ’in merkezi, şubeleri, diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, internet siteleri, ve sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs.) eldeedilebilir.

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz,’’KOLEJ’’imiz veya ’’KOLEJ’’imiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi,  dijital kanallar, muhtelif sözleşmeler,  elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, ’’KOLEJ’’ imiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. KVKK Uyarınca ‘’KOLEJ’’ Kişisel Verilerinizi Açık Onay Olmaksızın

İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki hallerde ’’KOLEJ’’in açık onayınız olmaksızın yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusu sıfatıyla ’’KOLEJ’’in  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan ‘’KOLEJ’’ in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınız aşağıda belirtilmiştir;

Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI;

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerektiğini önemine binaen hatırlatırız.

Tüm bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler;

 

Bayraklı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak No:2 Z1 Bayraklı/ İzmir adresine, kişisel veri sahibi olan ilgili kişinin http://www.basek.com.tr/ adresinde yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle egebemozelsaglik@hs01.kep.tradresine elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kolejimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olaraksonuçlandıracaktır.Ancak,işleminayrıcabirmaliyetigerektirmesihâlinde,Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarınıgeçmeyecektir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,

’’ BATIANADOLU KOLEJİ’’tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.